Všechny články z tohoto webu a ještě mnohem více najdete na našich nových stránkách:
www.padychbooks.com
.
Během srpna 2012 budou ZDARMA ke stažení v elektronické podobě knihy:

Lámání křížů (stěžejní novela z knihy Krysa v hlavě)
Z pravěkých ság - Nesmrtelný
Bouře ve sklenici piva - pojišťovácký román

K výše uvedeným knihám doporučuji přečíst výňatky z nich na adrese: http://www.padychbooks.com/vynatky


Jan Padych : Ze ság nejen pravěkých Jan Padych

Bouře ve sklenici piva - pojišťovácký román

Čas vlků


email: JanPadych@seznam.cz

- O autoroviOdkazy na tvorbu - publikace a články

- Z pravěkých ság - Nesmrtelný (román)
- odborné posudky
- Krysa v hlavě (román)
- Mystéria pravěkých nádob
- Svědectví Býčí skály
- O čem vyprávějí bronzové poklady
- Špionážní služba v Delfách?
- Současný démonismus
- Padlý anděl Satan
- Vděk starých bohů
- Historie Sibyl
- Vzpomínka na velké prorokyně
- Kněžky lásky
- Jak vykouzlit povolnost dívek
- Příběhy z časů dávno zapomenutých
- Jan Padych podepisuje svou knihu Nesmrtelný zítra v Ostravě
- Jan Padych píše román o lásce v době bronzové


Vybrané pojmy k odkazům

- Z pravěkých ság - Nesmrtelný (román)
(příběh)
- příběh - doba bronzová - doba železná - moravský pravěk - Moravský kras - Býčí skála - halštat - lid popelnicových polí - kultura podolská - kultura horákovská - kultura slezskoplatěnická - Illyrové - Veneti - Thrákové - Etruskové - svatyně - věštírna - jeskyně - hradiště Obřany - kult ohně - kanibalismus - rod - kmen - válka - legendy - mýty - pověsti

- odborné posudky
PhDr. Jiří Pavelčík - PhDr. Martin Pilař - PhDr. Tomáš Pavlica

- Krysa v hlavě
(příběh)
- příběh - party - sekty - feťáctví - satanismus - drogy - narkomanie - metalový satanismus - podzemní hnutí - underground - Alister Crowley - Antibible - démona Aivas - hanobení hřbitovů - obřady - křesťanství - revolta - Bůh Otec - syn Satan

- Mystéria pravěkých nádob
(článek)
- hrnčířství - mladší doba kamenná - neolit - živé nádoby - oživené nádoby - nádoba ze Svodína - povrchové dekorace - vlnovky - spirály - rytmické střídání - mystické symboly - svastika - trikvetr - živá keramika - hypnotický stav - ornament - starší doba bronzová - kult ženské bohyně Matky - bohyně - bohyně Matka - Trojjediná Bohyně Matka - prokleté čarodějnice - bůh Otec - bůh Slunce - nádoby - kult - pravěké umění - první člověk - člověk z hlíny - demiurg - tvůrce - hastrmanské hrníčky - šamanské bubínky - fetišismus - účinek pohledu - fantazie a skutečnost

- Svědectví Býčí skály
(článek)
- Adamov - Býčí skála - Moravský kras - Martin Kříž - efekt dokonalého soumraku - tajuplné obřady - lidové zkazky - válečný bůh Svantovít - poklady střežené duchy - skelety - kostry - strach z přízraků - Jindřich Wankel - otec moravské archeologie - archeolog - archeologie - pleistocén - býček - soška - bronzový vůz - lidské oběti - kamenný oltář - pohřební tryzna - pohřeb velmože - lebka - jiné výklady - doba železná - kultura halštatská - kultura horákovská - hradiště Heuneburg - Jiří Adámek - krutost rituálů - nervozita doby - pravěké barbarství - nápodoba vyspělých kultur - loupežné výpravy - vojenská demokracie - posvátnost - dálkový obchod - železná ruda - Egypt - Itálie - Británie - severní Evropa - zvykové právo - hypotézy

- O čem vyprávějí bronzové poklady
(článek)
- Josef Červinka - lamač kamene - Eduard Štorch - hrdina Skrček - příběh Bronzový poklad - lid mohylový - lid popelnicových polí - starý Sigúl - bronzové jehlice - dary - náčelníci - domorodé osady - depoty - poklady v zemi - zbraně - šperky - nádoby - zlomky bronzu - nervozita doby - depoty řemeslníků - řemesla - potulní sběrači bronzového šrotu - slévači -votivní dary - dary bohům - amulety - talismany - dary za uzdravení - za záchranu života - doba stěhování národů - expanze - ideál doby - bojovník - dobyvatel - polobůh - bojovník Slunce - bronzový vůz - barbarské nájezdy - na bohatý jih - knovízská kultura - krutost doby - rostoucí význam náčelníků - přivlastňování si společného majetku

- Špionážní služba v Delfách?
(článek)
- Delfy - proslulá věštírna - tajemný omfalos - pupek světa - kněžky Pýthie - extáze - výkřiky. skřeky - sugesce a hypnóza - šílené kněžky - věštby - antické věštírny - banky - létopisec Hérodotos - lydský král Kroisos - perský král Kyros - delfská svatyně - Vandenberg - špióni - kartotéky - nadpřirozené schopnosti - psychotronika - velekněží - božské extáze

- Současný démonismus
(článek)
- teologie - okultismus - pověry - parapsychologie - Ďábel - Bůh - očistec - spiritismus - křesťanství - pohanství - čarodějnictví - duchové - theurgie - mantika - věštění - exorcismus - oprese - obsese - posese - temné síly - černá magie - Karel Weinfurter - chrámy - věštírny - modlitba - sexuální kulty - erotické kulty - psychiatrie - Ernst Benz - UFO - Bible - Ezechiel - Apokalypsa - teosofie - démoni - jóga - horoskopy - snáře - kartáři - jasnovidci - lidoví léčitelé - Ernst Modersohn: V poutech pověry - Kurt Koch - duševní poruchy - Zdeněk Rejdák - Otto Prokopp - David Wilkerson - Satan - feťáctví - satanismus - hudba - moderní hudba - Petrův kříž - extáze - pentagram - astrologie - tajemno - modlářství - talisman - fatalismus - rozlišování duchů - H. A. Maxwell Whyte - Za boží plnou moc - farář Gasner - thanatologie - Raymond Moody - Camille Flamarion - Břetislav Kafka - Kay Blumenthal - dnešní pověry

- Padlý anděl Satan
(článek)
- křesťanství - Ďábel - satanismus - Bůh - teologie - Diabolos - Lucifer - Světlonoš - římská říše - frašky - Kristus - sasdismus - masochismus - lejnožroutství - zabíjení dětí - luciferiáni - zvyky a obřady - satanisté - kříž - rituály - černá mše - mše svatého Sécaireia - nahodný kněz - milenka - prostitutka - černý kněz - znamení kříže nohou na zemi - černá svíce - černé svíce - lidské oběti - deviace - erotika - erotické zážitky - Alister Crowley - mystik - sekty - Eliphas Levi - hrabě Cagliostro - Antibible - padesátero - šarlatán - okultismus - okultista - Donatie Alphonse Francois - markýz de Sade - Gilles de Retz - Modrovous - Alžběta Báthoryová - čachtická paní - lord Byron - Baudelaire - Květy zla - Karel Marx - Prométheus - Ladislav Klíma - blasfémie - moderní satanismus - Satanova církev - Anonn Szandor La Vey - Satanské bible - Asmodeova společnost - Církev posledního soudu - Coma organisation - Charles Manson - motorkářský gang - Sharon Tateová - Mesiáš - Ilze Kochová - Adolf Hitler - Pol Pota - metalový satanismus - metalová hudba - Vincence Fournier - Alice Cooper - komerční zájmy - party - feťáctví - Petrův kříž - pentagram - číslo 666 - dnešní satanismus

- Vděk starých bohů
(článek)
- čarodějnictví - mistři vysoké magie - bohové - duchové - andělé - démoni - lidské duše - středověké čarodějnictví - židovská mystika - kaballa - talmud - oběť - zaklínání - obřad - pohanství - mše - roucha - nahota - orgie - démonské síly - čarování - čarodějné knihy - nápoj lásky - jedy - travičství - Ďáběl - astrální tělo - čarodějná mast - sabaty - starověk - pohanské kulty - Marcus Aurelius - Homéros - Kirké - Médea - Isis - lucká válka - Saul - Samuel - čarodějnic z En-dor - církevní učitelé - Simeon Magus - Menander - Lecky: Dějiny racionalismu v Evropě - hystérie hrůzy z Ďábla - albigenští kacíři - Kladivo na čarodějnice - Institoris a Sprenger - Agrippa z Nettesheimu - světové sněmy čarodějů - Van Dam: Okultismus a křesťanská víra

- Historie Sibyl
(článek)
- rok 2000 - katastrofické události - sibylská proroctví - konec světa - sibylská tradice - prorokyně - sibylské knihy - Sibyla Kůmská - královna ze Sáby - Šalomoun - Apollón - Aischylos - Vergilius - Pýthie - Delfy - Tarquinius Priscus - chrám Jova Kapitolského - Oracula Sibylina - Apokalypsa - C. Flamarion - Pavel z Tarsu - druhý příchod Krista

- Vzpomínka na velké prorokyně
(článek)
- mesiáš - konec světa - zjevění soudce živých i mrtvých - Sibyla Michalda Kumana - královna ze Sáby - Šalomoun - Cumy - Kumy - Sibylina skála - Delfy - Tarquinius Priscus - Deifobé - prorocké knihy - Balkis - Ovidius - letopisci - kněžky slunečních bohů

- Kněžky lásky
(článek)
- Babylón - chrám bohyně lásky Ištar - náboženská prostituce - nevěstky - pak nevěsty - velká bohyně - bohyně přírody - bohyně vegetace - bohyně plodnosti - uctívání - pohlavní míšení - chrámová prostituce - kulty plodnosti - Astarot - Baalat - Ašera - velká matka Kybelé - Venuše - Belfegor - příchod jara - znovuzrození bohů - amazonky - Attis - orgie a extáze - hieroduly - lidé bozi - pohanské obyčeje - pověry - erotické obřady - čarodějnictví - satanismus - folklor

- Jak vykouzlit povolnost dívek
(budeme léčit impotenci pomocí milostné magie? - článek)
- milostná magie - pověry - impotence - afrodisiaka - nápoje lásky - kouzelníci - lidové čarodějnictví - čarodějnické sněmy - Tibullus - Iuvenalis - Lucretius Carus - Catherine Craigeová - čarodějnické masti - Dáběl - Lukianos - de Laguna - Salazar - W. E. Peuckert - intimní sféra - blín - durman - mandragora - rulík - experimenty s čarodějnickou mastí -

- Příběhy z časů dávno zapomenutých
(článek)
- Jan Padych - vítěz literární soutěže Generace 88 - Z pravěkých ság-Nesmrtelný - Krysa v hlavě - Sibyla a démonismus - Fotbalový generál - feťáctví, šikana, metalový satanismus - knižní trh - současný Eduard Štorch - doba bronzová - Brno - Štramberk - neolit - moravský pravěk - pravěká Morava neměla svého Homéra -

- Jan Padych podepisuje svou knihu Nesmrtelný zítra v Ostravě
(článek)
- knižní trh - romány pro mládež - tradice - Eduard Štorch - Jiří Neústupný - pravěké prostředí -

- Jan Padych píše román o lásce v době bronzové
(článek)
- Z pravěkých ság-Nesmrtelný - dnešní Eduard Štorch - Aromba - neolit - Zlatý vlas - Štramberk - Kotouč - Česká archeologická společnost - pojišťovácký román - Bouře ve sklenici piva - touhy a přání - potíže malých podnikatelů - dnešní prostředí - motivy