Hlavní stránka
Břetislav Uhlář - Jan Padych píše román o lásce v době bronzové
(Moravskoslezský deník - 16.7.2004)
JanPadych@seznam.cz


Ostrava - Jméno ostravského spisovatele Jana Padycha zřejmě znají především čtenáři, kteří rádi čtou příběhy z pravěké minulosti naší země, a to především díky jeho románu Z pravěkých ság-Nesmrtelný. Také proto se o něm hovoří jako o současném Eduardu Štorchovi.

Žijeme v komputerové době, ale vás tematika pravěku neopouští a prý chystáte další knihy z této doby …
Mám rozpracováno několik příběhů. Jedním z nich je Aromba, která nás zavede do doby skoro před sedmi tisíci lety, kdy na jižní Moravě a jinde v Podunají budovali zemědělci své velké kruhové objekty, v nichž neprobíhaly pouze náboženské ceremonie, ale odtud také sledovali pohyby nebeských těles. V těch časech ještě v Egyptě nestály pyramidy. Hlavní hrdinové - chlapec a dívka, se dostávají do víru událostí, které jsou ovlivněny jejich rodovou příslušností, ale také pověrami a nebezpečnými intrikami jedinců, kteří usilují o moc v krajině. Další kniha, kterou chystám, má název Zlatý vlas. Odehrává se v době bronzové, v lokalitě kolem dnešního města Štramberk, kdy zde nestálo ještě ohromné hradiště Kotouč. Nemalou úlohu zde hrají zlatovlasá věštkyně, boj dobra se zlem, ale tyto "pohádky" jsou postaveny na zcela jiných základech, než jsme byli doposud zvyklí …

Hodně věcí už bylo z minulosti objasněno. Odkud berete náměty ke svým příběhům z tak dávných dob?
Pramenů je hodně, ale samozřejmě studium vyžaduje spoustu času. Možná má i malou výhodu v tom, že jsem členem České archeologické společnosti, v níž se potkávám s opravdovými odborníky na dobu hodně dávnou. Samozřejmě, že také spoléhám na svou autorskou licenci, která by ale neměla vybočit z vědeckých poznatků, a já nevytvářel nějaké pochybné sci-fi, anebo fantasy.

Před časem jste se zmínil o své literární práci ze současnosti, tzv. pojišťováckém románu pod názvem Bouře ve sklenici vody. Kdy si ho budou moci čtenáři přečíst?
Věřím, že už letos na podzim.

Můžete ho alespoň trošku přiblížit našim čtenářům?
Celá kniha je vlastně o tom, do jaké míry dovede člověk splnit své touhy a přání. Kdo po ničem netouží, zřejmě nic nezíská. Příběh o pojišťovákovi je vyprávění o naprosto obyčejném člověku, který nemá na růžích ustláno a je nucen čelit všelijakým potížím, docela běžným v dnešním prostředí drobných podnikatelů.

Není to riskantní - vydávat v tuzemsku beletrii, když pro mnohé nakladatele jsou bezpečnější investice do překladů zahraniční literatury, která byla vydána už jinde a zaručují už předem větší zisk …
To máte pravdu, ale pořád věřím na nějaký zázrak. Samozřejmě, že psát do šuplíku nebo jenom na internet, anebo vydávat nouzově samizdaty není určitě smyslem literární tvorby. Ale pořád věřím, že dobrá literatura se prosadí. Když ne hned, tak později. Kvalitní romány se nepíší jenom kvůli honoráři. Musí v nich být řečeno mnohem více, co ve čtenáři něco zanechá … Zůstávám stále optimistou!


Hlavní stránka